Zapraszamy do stajni Kennbery

Przyjmowanie nowych członków do klubu

Dzieci na kucykach autokar

Imprezy samochodowe

Jeżdżąc Těšínská

Projekt „Zakończenie JK Stáj Kennbery z.s.”
jest współfinansowany z budżetu Województwa Morawsko-Śląskiego (MSK)