SOUTĚŽ- vyber jméno hříběti

Před každé jméno je umístěny prefix našeho chovu Kennbery, např. Kennbery Jassi Jazz, Kennbery Jasmína, Kennbery Figaro

Vyberte 5 jmen jak pro hřebečka tak také pro klisnu na počáteční písmena: Z, F, S, B, T, J

Jména zasílejte na email, včetně vašeho jména a telefonního kontaktu: jk.kennbery@seznam.cz

Výherci budou pozváni na pokřtění hříběte a obdrží poukázku – jízda na koni/poníkovi

Uzávěrka soutěže bude 14 dni po narození posledního hříběte

U každého hříběte se po narození vybere jméno nejpozději do 14 dni a výherce bude hned vyhlášen.

( Každý může poslat nespočet jmen, ale od každého bude vybráno pouze jedno jméno např. p. Nováková zašle jména Figaro, Jessi a p. Novák zašle Figaro, Finale, od p. Novákové je vybráno jméno Jessi, pak již nemůže byt od této paní vybráno další jméno a od p. Nováka se vybere jméno Figaro.)

25.5.2020 se narodil hřebeček Welsh sekce A z matky Kaydrith Sparkling Tiara, otec Calamity Zuriel Casanova. Hříběti se vybralo jméno Kennbery Tarllo Théseus, výhercem se stává Lukaš Žakovčík a Nela Bojdová, kteří obdrží poukázku na jízdu na koni.

2.5.2020 se narodil hřebeček Welsh sekce B z matky Jameela Jazz, otec Calamity Zuriel Casanova, hříběti se vybralo jméno Kennbery Jasper, výhercem se stává Vladislava Beneszová, která obdrží poukázku na jízdu na koni.

18.3.2020 se narodila klisna Shetland pony z matky Finale, otec Sunrise of Kadov, hříběti se vybralo jméno Freya of Kennbery, výhercem se stává Martina Czyžová, která obdrží poukázku na jízdu na koni.